جراحی خر خر شبانه تصور کنید شب ها به دلیل خروپف دائما کسی مسئول تکان دادن بالش زیر سرتان باشد، به امید اینکه با بیدار شدن شما لحظه ای آسوده و عاری از اصوات گوش خراش بخوابد. تصور کنید به دلیل همین...

بیشتر بخوانید