جراحی آندوسکوپی بینی جراحی آندوسکوپی بینی و سینوس چگونه انجام می شود ؟ سینوس ها حفره هایی در داخل جمجمه فرد هستند که در اطراف چشم، بینی و در قسمت جلوی صورت قرار دارند.این حفره ها به سبک تر شدن جمجمه...

بیشتر بخوانید