آناتومی بینی شکل و ظاهر  بینی خارجی  نه تنها  بر ظاهر  کلی صورت،  بلکه بر  پروسه های  عملکردی  که داخل بینی  انجام  می شوند،  تاثیر می گذارد . آناتومی  ساختمان بینی از نظر زیبایی و عملکردی مهم است،...

بیشتر بخوانید