جراحی سر و گردن در نواحی سر و گردن عناصر حیاتی بی شماری وجود دارد که هر گونه اختلال در کوچکترین عضو می تواند مشکلات بسیاری را با خود همراه داشته باشد . اما در چه مواقعی نیاز به  جراحی سر و گردن می...

بیشتر بخوانید